Föreläsningar 2019

Hur hanterar vi medicinsk osäkerhet? (Beatrice Joneken)

Medicinsk osäkerhet är en del av allmänläkaryrket. Vilka olika sätt har vi för att hantera/härbärgera den? Bakgrund inklusive forskning på området följt av samtal i mindre grupper. Beatrice Joneken fick pris för ”Årets uppsats” på SFAM:s kongress i Borås, maj 2019.

Föreläsning (.ppt), Beas ST-arbete (.pdf)

Hur använder vi och utvecklar det nya nationella kliniska kunskapsstödet?
(Helena Gotte, Morten Sager)

Seminariet inleds med att det nya kunskapsstödet presenteras av Helena Gotte, Distriktsläkare på Närhälsan Torpavallen och medicinskt sakkunnig på Nationellt kliniskt kunskapsstöd VGR. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori på GU, tar sedan vid för att diskutera hur det fungerar när evidens ska omsättas i praktik. Slutligen kommer deltagarna att i mindre grupper få diskutera egna erfarenheter och tankar om hur medicinska riktlinjer kan användas för bättre primärvård.

Föreläsning Helena (.ppt)

Föreläsning Morten (.ppt)

Dilemman inom vården (Henrik Åhsberg, Karin Asztély)

Praktiska övningar med egna texter som skrivs på plats följt av reflektion. Instruktionstext

Mini-ASK: Vad är det att vara en bra allmänläkare och hur utvecklar jag min kompetens? (Robert Svartholm, Jannike Norström)

Vi introducerar ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog, en form för kompetensvärdering för den erfarna allmänläkaren. I dialog med kollega får du här testa på verktygen för kompetensvärdering i vardagen samt sammanfatta det i en fortbildningsplan för din professionella utveckling under det närmsta året.

mer om ASK på SFAMs hemsida.

länk till VGRegionens hemsida om fortbildning allmänmedicin.

Slutföreläsning av Cecilia Björkelund: ”Möte med läkaren som diagnostik och medicin – lika bra eller bättre än en sedvanlig behandling?”

Föreläsning (.pdf)