Organisationskommitte

Cecilia Björkelund, Senior professor allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin

Bledar Daka, Docent allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin

Anna Holst, Närhälsan Backa

Helen von Sydow, IVO

Fredrik Blomqvist, Wästerläkarna

Henrik Åhsberg, Närhälsan Styrsö

Bernd Sengpiel, Omtanken Grimmered, ordförande SFAM StorGöteborg

Niklas Lehtipalo, Nötkärnan Bergsjön

Malin Lagerberg, Nötkärnan Bergsjön

Jannike Norström, Regional studierektor för fortbildning i allmänmedicin

Hanna Lernbrink, Närhälsan Brämaregården

Så klart är vi alla specialister i allmänmedicin.