Organisationskommitte

Samma gäng som ordnade Nordic Congress of General Practice 2015 och ST-dagarna 2010 i Göteborg:

Cecilia Björkelund, Senior professor allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin

Anna Holst, Närhälsan Backa

Karolina Sandell, Capio Mölndal

Helen von Sydow, IVO

Bernd Sengpiel, Omtanken Grimmered, ordförande SFAM StorGöteborg

Niklas Lehtipalo, Nötkärnan Bergsjön

Malin Lagerberg, Nötkärnan Bergsjön

Beatrice Joneken, Närhälsan Styrsö

Jannike Norström, Regional studierektor för fortbildning i allmänmedicin

Henrik Åsberg, Närhälsan Styrsö

Hanna Lernbrink, Närhälsan Brämaregården