Program 2024

Varje pass innehåller föreläsning i helgrupp och handledd gruppdiskussion.

Torsdag 21 november 2024:

11:30-13:00 Lunch

13:00-13:15 Välkommen
13:15-14.45 Vägleda i förändringMats Hogmark
15:00-16:00 Fika med klang
16:00-17:30 Vem bestämmer? Om AI och framtidens läkarroll – David Sundemo
19:00 Fest med vänner

Fredag 22 november 2024:

Morgonjogg med Malin och Niklas
08:30-10:00 ”Jag kan inte ha det så här!” Arwa Josefsson
10:00-10:30 Fika
10:30-11:45 Dilemma i förändring, Henrik Åhsberg
11:45-12:45 Time needed to treat – Minna Johansson
13:00 Lunch 

Arwa Josefsson

”Jag kan inte ha det så här!” – om funktionella besvär, och om vad som händer i dig.

Uppåt varannan person som söker sjukvård presenterar funktionell problematik, ett område som blivit den västerländska vårdens blinda fläck. I den här föreläsningen bidrar Arwa Josefsson (specialist i allmänmedicin och psykiatri samt leg.psykoterapeut) med sin kunskap om diagnostik, användbara förklaringsmodeller och behandlingsriktning av dessa tillstånd.

Mats Hogmark

Vägleda i förändring – Mats Hogmark

Hur hjälper jag min patient att vilja förändras? Hur hjälper jag en annan att hantera förändring? Vi har bett Mats att ge praktiska tips från sin egen kliniska vardag som allmänläkare. Tankar om hur vi kan möta människor som behöver förändra något i sitt liv eller som drabbats av till exempel en sjukdom som förändrar deras liv. Pedagogiska förslag och konkreta exempel på hur vi kan få den kunskap vi vill dela med oss av att landa hos den vi möter. Mats kommer också att prata om sina erfarenheter och kunskap om handledning av kollegor. I handledning av utbildningsläkare är målet också ofta att stötta växande och att hantera utmaningen med att vara i en förändringsprocess.

Mats Hogmark är specialist i allmänmedicin och jobbar som distriktsläkare på Svärdsjö vårdcentral utanför Falun. Han har sedan 2006 undervisat i MI (motiverande samtal) och är sedan 2012 medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 2013-2021 hade Mats en deltidstjänst som samordnare för all MI-utbildning i Region Dalarna. Han leder kursen i ”Klinisk kommunikation och konsultationsfärdighet” för ST-läkare i Region Dalarna. Mats driver också podcasten ”Samtal om samtal” där han tillsammans med en kollega och inbjudna gäster utforskar olika aspekter av såväl professionella som privata samtal.

David Sundemo

Vem bestämmer? Om AI och framtidens läkarroll – David Sundemo

Artificiell intelligens (AI) är på mångas läppar numera. Vi översköljs av nyheter om vad AI klarar av att göra, samtidigt har vi svårt att få våra egna datorsystem att kommunicera och faxen (sic!) blir allt för ofta räddningen när annat havererar. Men vad har AI för potential inom allmänmedicinen? Är allmänmedicinen för komplex för automatisering av AI eller riskerar vi att stå utan arbete framöver?  Ett översiktligt samtal om AI:s nuvarande och potentiella förmåga inom medicin och allmänmedicin, om drivkrafter och vem som bör bestämma om AI: roll i sjukvården. 

Dilemma i förändring, Henrik Åhsberg

Inget patientmöte är helt svartvitt, utan innehåller alltid ett dilemma, må det vara av större eller
mindre dignitet. Därmed bär varje patientmöte också på en inneboende potential som grogrund för
reflektion; å ena sidan så…men å andra sidan så. Med inspiration från dialogseminariemetoden, som
utvecklades på KTH under 1990-talet av Bosse Göranzon och Maria Hammarén som en metod att
beforska och samtala om erfarenhetskunskap, kommer deltagarna på ett strukturerat sätt skriva
fram och läsa upp sina reflektioner kring ett patientmöte som skavt eller berört och där temat
”Förändring” varit aktuellt. Ett grundantagande är att kollektiv reflektion över
konkreta yrkeserfarenheter är ett sätt att utforska och utveckla den kunskapsform som är svår att
tillskansa sig genom läsning av facktexter/RMR/PM. Mer detaljerade instruktioner ges i samband
med Allmänläkardagarna. Ingen förberedelse krävs.

Time needed to treat – Minna Johansson