Information om datalagring (enl. GDPR)

När du bokar allmänläkardygnet registreras följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, mailadress, matönskemål och faktureringsuppgifter. Dessa uppgifter sparas krypterat i molnbaserad databas som skyddas med brandvägg och antivirusprogram.

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med tredje part. Undantagen är underleverantörer som behöver delar av information för genomförande av fortbildningen; konferensställe som behöver uppgifter om specialkost samt hotellet för bokning av hotellrum och din personen/institution som du angav som mottagaren av fakturan. Vid kurser brukar alla deltagare få deltagarlistor. Ditt namn kommer stå där enbart om du aktivt har godkänt det.

Vår hemsida skyddas av modern SSL-teknik (Secure Socket Layer) som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och webbläsare. SSL gör att all data som skickas mellan webbserver och användaren förblir privat och krypterad. 

Kakor och sessionsinformation över webbplatsbesökare som används för att underlätta användandet krypteras i användartabeller och anonymiseras i andra databastabeller för att inte enkelt kunna kopplas med användaren. 

Bokföringslagens (BFL) regler går före reglerna om personuppgifter. Det innebär att uppgifter som måste sparas enligt BFL får sparas. Enligt BFL ska uppgift om motpart framgå i av fakturan. Det ska vara information som gör det möjligt att identifiera motparten. Dina personuppgifter kommer därför att finnas kvar hos oss på fakturan för dina betalningar. 

Vad uppgifterna används till och vem som har tillgång till dem 

Våra administratörer har tillgång till alla dina uppgifter. Vi använder lösenordsskyddade datorer och krypterade hårddiskar. 

Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka bekräftelse på bokning samt information om Allmänläkardygnet. 

Dina personuppgifter finns också med i vårt bokföringsunderlag i enlighet med bokföringslagen (BFL). Även vår redovisningskonsult och Skatteverket kan få tillgång till detta material.