Allmänläkardygnet – hitta din rytm

Fortbildning för allmänläkare med allmänläkare av allmänläkare.

Välkommen till 24 timmar av oberoende användbar allmänmedicinsk mangling under 5 sessioner 7 november 2019 kl. 12.00 – 8 november 2019 kl. 12.30

Målet är att du kommer ut med ny kunskap och kraft att stå upp för allmänmedicin och ge bästa möjliga vård.

Denna fortbildning drivs av SFAMs lokalförening Storgöteborg av genuint intresse, ideellt och  utan finansiella intressen .

Fortbildningen är öppen för alla specialister i allmänmedicin.

Lokal: Aspenäs Herrgård, Lerum

Preliminärt program
Torsdag 7 november:
12 Lunch
13 -13.30 Hur hanterar vi medicinsk osäkerhet? (Beatrice Joneken)
13.30 – 14.30 Gruppdiskussioner
14.30 Fika
15 -15.30 Hur använder vi och utvecklar det nya nationella kliniska kunskapsstödet?
(Helena Gotte, Morten Sager)
15.30 – 16.30 Gruppdiskussioner
16.30 – 17 Uppsamling helgrupp
17.30  Promenad/joggingtur
19 – Mat och musik 

Fredag 8 november:
07-07.30 Morgonjogging med Niklas + Malin / Promenad med morgoncigg med Anna Holst. 
07.30-08.30 Frukost
08.30-09 Dilemman inom vården (Henrik Åhsberg, Karin Asztély)
9-10 Gruppdiskussioner
10 Fika
10.30-11.00 Mini-ASK: Vad är det att vara en bra allmänläkare och hur utvecklar jag min kompetens? (Robert Svartholm, Jannike Norström)
11-12.00 Gruppdiskussioner
12-12.30 ”Möte med läkaren som diagnostik och medicin – lika bra eller bättre än en sedvanlig behandling?” (Cecilia Björkelund)
12.30 Lunch 

Välkommen med din anmälan!

 

Föreläsningsteman

Hur hanterar vi medicinsk osäkerhet? (Beatrice Joneken)

Medicinsk osäkerhet är en del av allmänläkaryrket. Vilka olika sätt har vi för att hantera/härbärgera den? Bakgrund inklusive forskning på området följt av samtal i mindre grupper. Beatrice Joneken fick pris för “Årets uppsats” på SFAM:s kongress i Borås, maj 2019.

Hur använder vi och utvecklar det nya nationella kliniska kunskapsstödet?
(Helena Gotte, Morten Sager)

Seminariet inleds med att det nya kunskapsstödet presenteras av Helena Gotte, Distriktsläkare på Närhälsan Torpavallen och medicinskt sakkunnig på Nationellt kliniskt kunskapsstöd VGR. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori på GU, tar sedan vid för att diskutera hur det fungerar när evidens ska omsättas i praktik. Slutligen kommer deltagarna att i mindre grupper få diskutera egna erfarenheter och tankar om hur medicinska riktlinjer kan användas för bättre primärvård.

Dilemman inom vården (Henrik Åhsberg, Karin Asztély)

Praktiska övningar med egna texter som skrivs på plats följt av reflektion.

Mini-ASK: Vad är det att vara en bra allmänläkare och hur utvecklar jag min kompetens? (Robert Svartholm, Jannike Norström)

Vi introducerar ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog, en form för kompetensvärdering för den erfarna allmänläkaren. I dialog med kollega får du här testa på verktygen för kompetensvärdering i vardagen samt sammanfatta det i en fortbildningsplan för din professionella utveckling under det närmsta året.

Slutföreläsning av Cecilia Björkelund: ”Möte med läkaren som diagnostik och medicin – lika bra eller bättre än en sedvanlig behandling?”

Varför allmänläkardygnet?

Vi som sitter i SFAM Storgöteborgs styrelsen funderat på hur vi kan fylla luckan som uppstår under den kreativa pausen som Kursdoktorns Allmänläkardagarna gör 2019. Därav kom idén till en ny fortbildning.

Om SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.