Allmänläkardygnet – hitta din klang 5-6 november 2020

Fortbildning för allmänläkare med allmänläkare av allmänläkare.

Välkommen till 24 timmar av oberoende användbar allmänmedicinsk mangling under 5 sessioner 5 november 2020 kl. 12.00 – 6 november 2020 kl. 12.30

Målet är att du kommer ut med ny kunskap och kraft att stå upp för allmänmedicin och ge bästa möjliga vård.

Denna fortbildning drivs av SFAMs lokalförening Storgöteborg av genuint intresse, ideellt och  utan finansiella intressen .

Fortbildningen är öppen för alla specialister i allmänmedicin.

Lokal: Aspenäs Herrgård, Lerum

Anmälan öppnar någon gång under våren 2020.