Allmänläkardygnet 5-6 november 2020

Fortbildning för allmänläkare med allmänläkare av allmänläkare.

Välkommen till 24 timmar av oberoende användbar allmänmedicinsk mangling under 5 sessioner 5 november 2020 kl. 12.00 – 6 november 2020 kl. 12.30

Målet är att du kommer ut med ny kunskap och kraft att stå upp för allmänmedicin och ge bästa möjliga vård.

Denna fortbildning drivs av SFAMs lokalförening Storgöteborg av genuint intresse, ideellt och  utan finansiella intressen .

Fortbildningen är öppen för alla specialister i allmänmedicin.

Lokal: Aspenäs Herrgård, Lerum

Anmälan öppnar någon gång under våren 2020. 

Föreläsningar 2019

Hur hanterar vi medicinsk osäkerhet? (Beatrice Joneken)

Medicinsk osäkerhet är en del av allmänläkaryrket. Vilka olika sätt har vi för att hantera/härbärgera den? Bakgrund inklusive forskning på området följt av samtal i mindre grupper. Beatrice Joneken fick pris för ”Årets uppsats” på SFAM:s kongress i Borås, maj 2019.

Föreläsning (.ppt), Beas ST-arbete (.pdf)

Hur använder vi och utvecklar det nya nationella kliniska kunskapsstödet?
(Helena Gotte, Morten Sager)

Seminariet inleds med att det nya kunskapsstödet presenteras av Helena Gotte, Distriktsläkare på Närhälsan Torpavallen och medicinskt sakkunnig på Nationellt kliniskt kunskapsstöd VGR. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori på GU, tar sedan vid för att diskutera hur det fungerar när evidens ska omsättas i praktik. Slutligen kommer deltagarna att i mindre grupper få diskutera egna erfarenheter och tankar om hur medicinska riktlinjer kan användas för bättre primärvård.

Föreläsning Helena (.ppt)

Föreläsning Morten (.ppt)

Dilemman inom vården (Henrik Åhsberg, Karin Asztély)

Praktiska övningar med egna texter som skrivs på plats följt av reflektion. Instruktionstext

Mini-ASK: Vad är det att vara en bra allmänläkare och hur utvecklar jag min kompetens? (Robert Svartholm, Jannike Norström)

Vi introducerar ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog, en form för kompetensvärdering för den erfarna allmänläkaren. I dialog med kollega får du här testa på verktygen för kompetensvärdering i vardagen samt sammanfatta det i en fortbildningsplan för din professionella utveckling under det närmsta året.

mer om ASK på SFAMs hemsida.

länk till VGRegionens hemsida om fortbildning allmänmedicin.

Slutföreläsning av Cecilia Björkelund: ”Möte med läkaren som diagnostik och medicin – lika bra eller bättre än en sedvanlig behandling?”

Föreläsning (.pdf)

Om SFAM

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin.

Både färdiga och blivande specialister i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.

Information om datalagring (enl. GDPR)

När du bokar allmänläkardygnet registreras följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, mailadress, matönskemål och faktureringsuppgifter. Dessa uppgifter sparas krypterat i molnbaserad databas som skyddas med brandvägg och antivirusprogram.

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med tredje part. Undantagen är underleverantörer som behöver delar av information för genomförande av fortbildningen; konferensställe som behöver uppgifter om specialkost samt hotellet för bokning av hotellrum och din personen/institution som du angav som mottagaren av fakturan. Vid kurser brukar alla deltagare få deltagarlistor. Ditt namn kommer stå där enbart om du aktivt har godkänt det.

Vår hemsida skyddas av modern SSL-teknik (Secure Socket Layer) som används för upprättande av en krypterad länk mellan en webbserver och webbläsare. SSL gör att all data som skickas mellan webbserver och användaren förblir privat och krypterad. 

Kakor och sessionsinformation över webbplatsbesökare som används för att underlätta användandet krypteras i användartabeller och anonymiseras i andra databastabeller för att inte enkelt kunna kopplas med användaren. 

Bokföringslagens (BFL) regler går före reglerna om personuppgifter. Det innebär att uppgifter som måste sparas enligt BFL får sparas. Enligt BFL ska uppgift om motpart framgå i av fakturan. Det ska vara information som gör det möjligt att identifiera motparten. Dina personuppgifter kommer därför att finnas kvar hos oss på fakturan för dina betalningar. 

Vad uppgifterna används till och vem som har tillgång till dem 

Våra administratörer har tillgång till alla dina uppgifter. Vi använder lösenordsskyddade datorer och krypterade hårddiskar. 

Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka bekräftelse på bokning samt information om Allmänläkardygnet. 

Dina personuppgifter finns också med i vårt bokföringsunderlag i enlighet med bokföringslagen (BFL). Även vår redovisningskonsult och Skatteverket kan få tillgång till detta material.