Program 2023

Varje pass innehåller föreläsning i helgrupp och handledd gruppdiskussion.

Torsdag 16 november 2023:

11:30-13:00 Lunch

13:00-13:15 Välkommen
13:15-14.45 Diagnostiska svårigheter i allmänmedicin, Mattias Rööst
15:00-16:00 Fika med klang
16:00-17:30 Möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen, Tina Nyström Rönnås och Monika Engblom
19:00 Fest med vänner

Fredag 17 november 2023:

Morgonjogg med Malin och Niklas
08:30-10:00 Att fela är mänskligt att förlåta gudomligt, Henrik Åhsberg
10:00-10:30 Fika
10:30-11:45 Den felbara läkaren, Daniel Sykes 
11:45-12:45 Er allmennmedisinens tid forbi? Steinar Hunskår
13:00 Lunch 

Diagnostiska svårigheter i allmänmedicin. Hur kan epidemiologiska grunder och omdöme hjälpa oss att hantera osäkerheten?

Mattias Rööst är disputerad specialist i allmänmedicin. Utöver kliniskt arbete är han utbildnings- och forskningsansvarig vid Allmänmedicinskt kunskapscentrum i Växjö.

Möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen, Tina Nyström Rönnås och Monika Engblom

Tina Nyström Rönnås, specialist i allmänmedicin, Sjöstadsdoktorn Stockholm
Monika Engblom, specialist i allmänmedicin, Jakobsbergs VC Järfälla

Se möjligheterna i sjukskrivningskonsultationen eller att säga nej till sjukskrivning utan att kränka eller avvisa 

Det finns lätta sjukskrivningsbedömningar och det finns svåra. Konsultationer med patienter där sjukskrivning kan bli aktuell beskrivs ofta av allmänläkare som ett arbetsmiljöproblem. Välkomna till seminarium där vi berättar om våra erfarenheter och delar med oss av kunskaper som vuxit fram under många års arbete med sjukskrivningskurser och där vi tillsammans i grupper kan diskutera och träna.  Vad är det egentligen som gör det svårt? Hur kan vi värna vår professionalitet och förmedla vårt ställningstagande i konsultationen? Om risken för medikalisering är stor – hur säga nej utan att kränka eller avvisa? 

Att fela är mänskligt att förlåta gudomligt, Henrik Åhsberg

Henrik Åhsberg – specialist i allmänmedicin

Inget patientmöte är helt svartvitt, utan innehåller alltid ett dilemma, må det vara av större eller
mindre dignitet. Därmed bär varje patientmöte också på en inneboende potential som grogrund för
reflektion; å ena sidan så…men å andra sidan så. Med inspiration från dialogseminariemetoden, som
utvecklades på KTH under 1990-talet av Bosse Göranzon och Maria Hammarén som en metod att
beforska och samtala om erfarenhetskunskap, kommer deltagarna på ett strukturerat sätt skriva
fram och läsa upp sina reflektioner kring ett patientmöte som skavt eller berört och där temat
”Misstag” varit aktuellt. Ett grundantagande är att kollektiv reflektion över
konkreta yrkeserfarenheter är ett sätt att utforska och utveckla den kunskapsform som är svår att
tillskansa sig genom läsning av facktexter/RMR/PM. Mer detaljerade instruktioner ges i samband
med Allmänläkardagarna. Ingen förberedelse krävs.

Den felbara läkaren, Daniel Sykes 

Daniel Sykes är privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut med mottagning i Göteborg. Specialiserad inom psykodynamisk, emotionsfokuserad och existentiell psykoterapi. Även skribent och översättare inom det psykoterapeutiska och kulturkritiska fältet.

I detta pass ägnar vi oss åt den psykologiska sidan av att göra misstag och att känna sig dålig eller till och med värdelös. Alla människor gör misstag. Vi vet det och accepterar det hos andra men har ofta svårt att förhålla oss till att vi själva gör fel. Hur kan misstag antingen dra ner dig eller stärka dig? Och hur kan du hjälpa både dig själv och någon annan som är tyngd av att ha begått ett misstag? För att närma oss dessa frågor kommer vi att undersöka känslor som skam och skuld och hur dessa kan påverka dig som läkare och människa. Och du kommer att få möjlighet att praktiskt arbeta med din inre kritiker.

Er allmennmedisinens tid forbi? Steinar Hunskår

Steinar Hundskår, Professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen, spesialist i allmennmedisin

Mangeårig allmennlege og legevaktlege. Han er redaktør av læreboka Allmennmedisin, som i 2023 kom i sin 4. utgave i Norge, og som også er utgitt i Sverige, Danmark og Estland. Han har omfattende forskningsvirksomhet innen allmennmedisin, spesielt epidemiologi og akuttmedisin (legevakt). Har i det siste publisert flere kjente artikler om verdien og effekten av kontinuitet i lege-pasient-forholdet. Allmennmedisinen er under press i mange land, også i Norge. Med utgangspunkt i det allmennmedisinske verdigrunnlaget vil forelesningen diskutere om allmennmedisinen er i utakt med den medisinske utviklingen, befolkningens ønsker og politikernes forståelse av helsetjenestenes formål