Program 2021

Varje pass innehåller föreläsning i helgrupp och handledd gruppdiskussion.

Torsdag 11 november 2021:

12:00-13:00 Lunch
13:00-15.00 Horisonten finns alltid kvar, Jonna Bornemark
15:00-16:00 Fika med klang
16:00-17:30 Choosing Wisely – dags för vettiga val i Sverige?  Hálfdán Pétursson
19:00 Fest med vänner

Fredag 12 november 2021 :


08:30-10:00 Dilemman inom vården, Henrik Åhsberg
10:00-10:30 Fika
10:30-12:00 Vårdbegränsningar i praktisk handling, Anders Ågård och Erik Malmqvist
12:00-13:00 Fett säker på den rätta livsstilen, Mai-Lis Hellénius
13:00 Lunch 

Choosing Wisely – dags för vettiga val i Sverige? 

De senaste åren har det funnits växande uppmärksamhet på de problem som medicinsk överaktivitet leder till, bla. behandlingar utan tydlig nytta för patienten och stadigt ökande vårdkostnader. Den internationella Choosing Wisely rörelsen är en av motreaktionerna. På workshoppen kommer fenomenet Choosing Wisely presenteras och strategier för att minska överdiagnostik och -behandling kommer diskuteras. 

Hálfdán Pétursson är allmänläkare på Omtanken Kållered vårdcentral och har en doktorsgrad från NTNU i Trondheim. Han är ordförande för SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling, samt nationell arbetsgrupp om över/underdiagnostik och -behandling inom SKRs nationellt system för kunnskapsstyrning. Hans intressefält ligger huvudsakligen inom temat medikalisering, överdiagnostik och överbehandling. 

Vårdbegränsningar i praktisk handling

Anders Ågård, specialist i internmedicin och kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling. Vi diskuterar om hur beslutsfattande och etiska överväganden bör gå till och hur de omsätts i praktisk handling. 

Erik Malmqvist, universitetslektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, bidrar med teoretisk förankring utifrån sina erfarenheter och särskilda intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor.