Program 2021

Varje pass innehåller föreläsning i helgrupp och handledd gruppdiskussion.

Torsdag 11 november 2021:

12:00-13:00 Lunch
13:00-15.00 Allmänmedicinska reflektioner och opinionsbildning, Magnus Isacson
15:00-16:00 Fika med klang
16:00-17:30 Choosing Wisely – dags för vettiga val i Sverige?  Hálfdán Pétursson
19:00 Fest med vänner

Fredag 12 november 2021 :

Morgonjogg med Malin och Niklas
08:30-10:00 Dilemman inom vården, Henrik Åhsberg
10:00-10:30 Fika
10:30-12:00 Vårdbegränsningar i praktisk handling, Hanna Lernbrink, Bernd Sengpiel och Erik Malmqvist
12:00-13:00 Fett säker på den rätta livsstilen, Mai-Lis Hellénius
13:00 Lunch 

Allmänmedicinska reflektioner och opinionsbildning, Magnus Isacson

”Att förstå och definiera vad allmänmedicin är och varför det är viktigt är inte lätt. Jag har funderat mycket kring detta och har inget facit men däremot en del funderingar som jag vill dela med mig av och hoppas få lyssna på övriga deltagares tankar. 

För att få till en fungerande allmänmedicin och primärvård i Sverige behöver vi påverka dem som tar beslut men även oss själva och befolkningen. Det kan man göra på olika sätt och jag har framför allt skrivit en hel del om allmänmedicin men även försökt påverka på andra sätt och det är något jag också vill berätta om och diskutera. ”

Magnus Isacson

Magnus Isacson, Specialistläkare i allmänmedicin, ordförande SFAM

Choosing Wisely – dags för vettiga val i Sverige? 

De senaste åren har det funnits växande uppmärksamhet på de problem som medicinsk överaktivitet leder till, bla. behandlingar utan tydlig nytta för patienten och stadigt ökande vårdkostnader. Den internationella Choosing Wisely rörelsen är en av motreaktionerna. På workshoppen kommer fenomenet Choosing Wisely presenteras och strategier för att minska överdiagnostik och -behandling kommer diskuteras. 

Hálfdán Pétursson är allmänläkare på Omtanken Kållered vårdcentral och har en doktorsgrad från NTNU i Trondheim. Han är ordförande för SFAMs råd för hållbar diagnostik och behandling, samt nationell arbetsgrupp om över/underdiagnostik och -behandling inom SKRs nationellt system för kunnskapsstyrning. Hans intressefält ligger huvudsakligen inom temat medikalisering, överdiagnostik och överbehandling. 

Vårdbegränsningar i praktisk handling

Hanna Lernbrink är allmänläkare på Närhälsan Brämaregården och Bernd Sengpiel, allmänläkare på Omtanken Grimmered fyller sjukluckan. Vi berättar om egna erfarenheter med praktisk tillämpning om vårdbegränsningar i primärvården både i hemmet och på äldreboende. Både under påtryckningar av massmedier, IVO och anhöriga under skärpta Covidförhållanden men även fint och lugnt under optimala förhållanden.

Erik Malmqvist, universitetslektor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, bidrar med teoretisk förankring utifrån sina erfarenheter och särskilda intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Dilemman inom vården, Henrik Åhsberg

Inget patientmöte är helt svartvitt, utan innehåller alltid ett dilemma, må det vara av större eller
mindre dignitet. Därmed bär varje patientmöte också på en inneboende potential som grogrund för
reflektion; å ena sidan så…men å andra sidan så. Med inspiration från dialogseminariemetoden, som
utvecklades på KTH under 1990-talet av Bosse Göranzon och Maria Hammarén som en metod att
beforska och samtala om erfarenhetskunskap, kommer deltagarna på ett strukturerat sätt skriva
fram och läsa upp sina reflektioner kring ett patientmöte. Ett grundantagande är att kollektiv
reflektion över konkreta yrkeserfarenheter är ett sätt att utforska och utveckla den kunskapsform
som är svår att tillskansa sig genom läsning av facktexter/RMR/PM. Mer detaljerade instruktioner ges
i samband med Allmänläkardagarna. Ingen förberedelse krävs.

Fett säker på den rätta livsstilen

Frågan är vad som är värst: svenskarnas stillasittande liv eller den pågående kostvurmen som hyllar mättat fett. Mai-Lis Hellénius anser att båda är hälsovådliga och räds inte att ta debatten.

Mai-Lis Hellénius, ”Livsstilsprofessor”, den officiella titeln är professor i allmänmedicin, med inriktning mot kardiovaskulär prevention, vid Karolinska Institutet.